Udskriv

Nyt fra værket

Undgå rykker og gebyr!
Tilmeld dig betalingsservice
Det koster ikke noget, kontakt kassereren.
 bs logo

Betaler du via Netbank Husk at påføre andels nr.

Regning kommer til jer midt i Maj og Oktober til betaling Juni og November.

 

Information til forbrugerne:

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke Dimethylsulfamid (DMS) i vores drikkevand


Dimethylsulfamid
Der er en ny pesticid-sag begyndt at rulle.
Der er fundet nedbrydningsstoffet Dimethylsulfamid, forkortet DMS, i en række boringer hos enkelte af de helt store kommunale vandværker.

Dimethylsulfamid, DMS, er fundet en række steder i koncentrationer, der overstiger den danske grænseværdi.
Miljøstyrelsen har denne gang handlet hurtigt og skrevet DMS ind på listen over parametre, der skal søges efter i vandværkernes obligatoriske prøvetagningsprogram jf. ny drikkevandsbekendtgørelse,
der træder i kraft 1. juli i år.

Ingen sundhedsmæssig risiko
Miljøstyrelsen har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre, at der er blevet foretaget en akut sundheds risikovurdering af det ”nye” pesticid.
Styrelsen konkluderer, at de mængder, der hidtil er fundet ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.
De pesticider som resulterer i nedbrydningsstoffet DMS er blevet forbudt i Danmark tilbage i 2007 og i EU i 2010.

Information til forbrugerne.
Da der er kommet et par forespørgsler om der er Desphenyl-Chloridazon i vores vand kan man under menupunkt "Vandanalyse" se at det er der ikke. Se mere  

----------------------------------

 


Energistyrelsen oplyser:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for stør-relsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.
Undgå tungmetaller i din vandhane
Der er skrappe myndighedskrav til de vandhaner, der må sælges i Danmark.
Kig altid efter dråbemærket, når du køber en ny vandhane.

Ekspert: Så ‘gammelt’ kan vand blive, uden at du tager skade af at drikke det
Der er ingen grund til at gå i panik over at drikke en bundsjat af drikkedunken, der har ligget i tasken siden i går.
Læs mere på Dagens.dk

Hav en drikkedunk i tasken
I Danmark er vi så heldige at have dejlig rent drikkevand i hanen – og så smager det faktisk bedre, er billigere og mindre miljøskadelig end flaskevand, der kræver 1500 gange så meget energi at fremstille. Vælg i stedet en smart og bæredygtig drikkedunk, og hav den altid liggende i tasken. Så undgår du at blive tørstig på farten og passer på kloden samtidig.

Vand er godt, men Eksperter advarer mod at drikke for meget vand: Vi er ikke kameler.
Det er moderne at have en vandflaske med sig alle steder, men hvor meget vand har vi overhovedet behov for?
Læs mere på Dagens.dk

Kan du ikke lide vand?
Så er her 10 grunde til at du kan prøve at drikke vand med citron.
Læs mere på Dagens.dk