Udskriv

Værket

Vandets vej gennem vandværket.

Af og til minde om Søren Franken, medlem af bestyrelsen for Reerslev vandværk siden 1977.

Siden 1939 har Reerslev vandværk hentet sit vand ca. 20 meter nede i jorden hvor vandet har været op til 7 år undervejs, fra det faldt på marken, til vi nu kan pumpe det op, behandle det og levere det som rent drikkevand til de ca. 179 andelshavere der p.t. ejer det private vandværk.

I dag leveres hovedparten af vandet fra en boring der er etableret tæt på vandværket i 1997, det øvrige vand bliver pumpet fra en fjernboring der er mere end 20 år gammel ca. 800 meter fra vandværket.

Det at en boring er 20 år gammel, ville hos mange vandværker betyde at det var på tide at sikre sig nye muligheder for etablering af pumpepladser, men her i Reerslev havde vi, i det gamle vandværk fra begyndelsen i 1939, en boring der var velfungerende indtil 1996, og indtil videre er der, på den 20 år gamle boring, ikke svaghedstegn at spore.

 

Image21

 Når vandet har passeret pumperne der henter råvandet op er der i vandet en del stoffer som vi ikke syntes om at skulle drikke dette er hovedsageligvis jern, mangan og nitrat.

Derfor bliver vandet iltet i et iltningstårn hvor vandet løber ned af nogle "trapper" med det formål at skabe en stor overflade på vandet således at vandet kan optage så meget ilt som muligt.

Og hvorfor gør vi så det? Jo ilten går i forbindelse med jernet der derefter begynder at ruste hvilket igen giver okker med en kornstørrelse der gør det muligt at opsamle det i vores filtre. Ligeledes bliver manganet og nitratet omdannet til håndterbare størrelser ved iltning.

Efter iltningen i tårnet bliver vandet filtreret første gang i 2 åbne forfiltre der er at finde i det gamle oprindelige vandværk fra 1939. Her fjernes alle de lidt større partikler fra vandet. For at give vandet så meget ilt som muligt bliver vandet til forfiltrene iltet igen lige inden det rammer overfladen i forfiltret.

ilt

 

ventil

Forfiltrene fjerner kun ca. 90% af de stoffer der kan fjernes ved filtrering, derfor bliver vandet filtreret en gang til.

I Reerslev vandværk har vi valgt at efterfiltrere på 2 forskellige måder enten igennem et såkaldt trykfilter hvor vandet pumpes med ca. 5 atmosfæres tryk fra forfiltret igennem trykfiltret (en tank der er fyldt op med filtermateriale) og direkte til hydroforen der er vandværkets egentlige leverandør af vand til ledningsnettet og dermed til andelshaverne.

Den anden metode vandværket har valgt er igennem et åbent filter hvor vandet fra forfiltrene selv løber til efterfiltret, og langsomt gennem en finkornet filtermasse til en tank på ca. 160.000 liter hvor vandet ligger "på lager" og venter.

Når behovet opstår, kan værket levere renset vand i de nødvendige mængder fordi der til rentvandstanken er installeret 3 pumper der alle kan suge fra tanken til hydroforen og dermed ud til forbrugerne.

Trykfilteret, efterfilteret og hydroforen er alle placeret i den nye del af vandværket der blev bygget i 1974.

trykf

Den samlede kapacitet er fra rentvandstanken ca. 24.000 liter i timen og fra trykfiltret ca. 8.000 liter i timen.

Det er yderst sjældent at den maksimale kapacitet bliver udnyttet, specielt efter indførelsen af vandmålere der har nedbragt det årlige vandforbrug fra ca.60.000.000 liter ned til ca. 28.000.000 liter.